Balustrada este partea superioară, continuă si/sau întreruptă, rectilinie sau curbilinie, realizată din diferite materiale ca lemn, metal sau alte materiale dure, a unei scări, platforme sau unei căi de acces suspendată sau nu, adăugată uneia sau ambelor parți laterale ale acestora. De asemenea, poate fi un perete, un gard scund sau o structură suplimentară de protecție care mărginește un element mai complex al construcției așa cum ar fi, de pildă, un balcon.